piatok 15. marca 2013

Skríning

Dôležitou súčasťou gynekologickej preventívnej prehliadky je okrem iného vyšetrenie zamerané na možný výsk počínajúcej rakoviny krčka maternice a prsníka. Tento skrining je zameraný na aktívne a organizované vyhľadávanie rakoviny krčka maternice a prsníka. Skríning rakoviny je cytologické vyšetrenie krčka maternice, zvyčajne sa realizuje u žien vo veku 23 - 64 rokov, prvé dva odbery sa robia v ročnom intervale. V prípade negativity týchto dvoch cytologických výsledkov sa pokračuje v trojročnom intervale do veku 64 rokov. Takáto periodicita platí aj pre pacientku, u ktorej sa začal skríning neskôr ako v 23. roku života. V prípade potreby je samozrejme možné urobiť toto vyšetrenie pred 23. rokom veku ženy. Sledovanie sa vo veku 64 rokov ukončí, ak budú posledné 3 cytologické nálezy negatívne Druhým, nie menej dôležitým preventívnym vyšetrením je skríning rakoviny prsníka jedenkrát za dva roky sonograficky, a u žien vo veku 40 - 69 rokov je povinnou súčasťou prevencie mamografia, RTG vyšetrenie prsníkov, ktoré sa vykonáva raz za dva roky. Raz ročne by ho však mali podstúpiť ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou anamnézou, genetickou anamnézou, a individuálne podľa potreby ženy s nejakým patologickým nálezom na prsníkoch.     

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára