sobota 16. marca 2013

Prehliadka u gynekológa áno či nie?

V dnešnej dobe je zdravie dôležitým atribútom. Hodnotou, ktorá nie je u nikoho z nás úplnou samozrejmosťou. Preto je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali naše prípadné zdravotné riziká včas. Ak sa prípadné ochorenie zistí v počiatočnom štádiu, je ľahšie liečiteľné a má samozrejme aj lepšiu prognózu. Význam preventívnej prehliadky spočíva práve v tom, že sa včas dozvieme pravdu o svojom zdravotnom stave. Teda ešte v čase, keď nepociťujeme žiadne zdravotné problémy, ktoré b nás doviedli k lekárovi. Dodržiavanie pravidelnosti týchto prehliadok je preto veľmi dôležité. Zo zákona má každý občan právo na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára a dieťa u pediatra, stomatológa, gynekológa, urológa. Zarážajúce je, že iba malé percento populácie absolvuje pravidelne preventívnu prehliadku. Dôvodom tejto nízkej návštevnosti je najčastejšie nechuť absolvovať samotné vyšetrenie, zaneprázdnenosť a nižši povedomie o prevencii rizikových faktorov a hlavne pocit, že pokiaľ nemám bolesti, tak mi nič nie je. Pritom preventívne prehliadky v stanovenom čase a rozsahu sú bezplatné, hradia ich zdravotné poisťovne. 
Jednoznačná odpoveď na otázku je, že áno, preventívnu prehliadku je potrebné realizovať, pre každého z nás, pacienta či lekára, je predsa oveľa jednoduchšie chorobám predchádzať ako ich potom liečiť, a k tomu preventívne prehliadky slúžia výhradne napomáhajú. Ženy si toto všetko uvedomujú viac ako mužská časť populácie, okrem toho iste podvedome viac myslia na svoju rodinu a blízkych, záleží im na svojom zdraví, a z toho v v konečnom dôsledku vyplývajúcej rodinnej pohody. Preto je rozumné raz ročne svojho lekára navštíviť, a radšej bez ťažkosí, iba preventívne!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára